مؤسسة الفقيه محمد يحيى الولاتى - صور ولاتة
مكتبة ولاتة - تحتوي مخطوطات لا تقدر بثمن
12-recolte_au_jardin_potager
ولاته
20-priere_collective
21-hauteurs_de_oualata
Achetant de l artisanat
art rupestre
boutique artisanat
camellos23
dessin tarha
dunes oranges
Dunes tourab mama
geology1a
images oulata
informacion_touristia
khouba
ksar-oualata-2
ksar-oualata-2_ auberge
ksar-oualata-3-auberge
le barrage devient abreuvoir pour cheptel